Šteňatá 

  Aktuálne vrhy :
   - V roku 2006 dostala Brita zaslúžené voľno. 
 
  Plánované vrhy:
   - 31.3.2007 očakávame narodenie šteniat z opakovaného spojenia Brita x Deo.
   - V prípade záujmu o štence SHS Vám poradím kto, kde a aké štence aktuálne má...