Štandard FCI č. 320
 
  FCI štandard 320 / z 1.VI.2003
 
  Slovenský hrubosrstý stavač
 
  Pôvod: Slovenská republika
  Použitie: všestranne použiteľný, poľovnícky pes stavač. Má vrodené vlohy pre prácu v poli, v lese i vo vode, najmä však pre prácu po výstrele, 

  prácu na stope postrieľanej zveri, jej dohľadanie a prinesenie.
  Zaradenie FCI: Skupina 7 – stavače
                          Sekcia 1.1. kontinentálne stavače
                          So skúškami z výkonu
  Krátka informácia o pôvode: Slovenský hrubosrstý stavač je plemeno, ktoré vzniklo medziplemenným krížením. Základ tvorí weimarský stavač, 

  od ktorého prevzal sfarbenie a základné charakterové vlastnosti. Krížením weimarského stavača s hrubosrstými plemenami, predovšetkým s 

  českým fúzačom vznikli jedinci sfarbením a vlohami podobné weimarskému stavačovi s hrubým osrstením. Do roku 1973 boli zapisované v 

  plemennej knihe na Slovensku ako hrubosrstý weimarský stavač. Po roku 1973 boli v plemennej knihe vedené ako samostatné plemeno.
  Všeobecný popis plemena: Stredne veľký až väčší pes pracovného typu, silnejšej kostry, pritom ušľachtilých tvarov, sivej farby s hrubým 

  osrstením.
 
  Telesné proporcie: telesný rámec je mierne obdĺžnikový. Ideálny pomer dĺžky tela k výške na kohútiku asi 10 : 9, u suky až 10 : 8.
 
  Charakteristické vlastnosti: silný, odvážny pes ostrý na škodnú zver. Napriek svojej ostrosti je ľahko cvičiteľný a poslušný. Má vrodené 

  vlastnosti pre všestranné použitie osobitne pre prinášanie, prácu na stope a vo vode. Povaha vyrovnaná, bez plachosti, bojazlivosti a agresivity.
 
  Hlava: dostatočne dlhá, suchá, bez záhybov kože, primeraná k stavbe tela a pohlaviu.
  Lebečná časť hlavy:
  Lebka: obdĺžnikovitého tvaru, nadočnicové oblúky výrazné, čelná brázda viditeľná. Zátylie s hmatateľným tylovým hrboľom.
  Stop: mierne zvýraznený.
  Tvárová časť hlavy:
  Nos: dostatočne veľký, tmavšej farby ako osrstenie, nozdry široké.
  Papuľa: dĺžka papule sa približuje dĺžke lebky. Je dostatočne hlboká a široká. Sánka silno vyvinutá. Chrbát nosa je rovný, niekedy mierne 

  klenutý. Nikdy nie prehnutý.
  Pysky: stredne vyvinuté, priliehajúce, tmavšieho sfarbenia.
  Chrup: dobre vyvinutý, silný a pravidelný. Hryzáky stoja kolmo v čeľusti a tvoria plný oblúk s nožnicovým skusom.
  Líce: suché, s výrazným svalstvom.
  Oči: mandľového tvaru, dobre vsadené, inteligentného výzoru, jantárovej farby (mierny hnedý nádych nie je chybou), u šteniat a mladších psov 

  blankytné. Očné viečka tmavo sfarbené a dobre priliehajúce k očnej buľve.
  Uši: primerane dlhé, nasadené nad rovinu oka, so širokým úponom a zaokrúhlené. Hladko visiace tesne pri hlave.
 
  Krk: stredne dlhý. suchý, bez kožných záhybov, dobre osvalený, v kohútiku vysoko nasadený a plynulo prechádzajúci do chrbtovej línie.
 
  Telo: 
  Horná línia: od línie krku cez dobre vyjadrený kohútik, plynulo prechádzajúca do relatívne dlhšieho rovného, pevného chrbta.
  Kohútik: výrazný, dobre zapadajúci do celkovej hornej línie.
  Chrbát: pevný, dobre osvalený, rovný, stredne dlhý a mierne spáditý.
  Zadok: široký, dostatočne dlhý s pevnými mierne klenutými bedrami. Ani prestavaný ani zrazený.
  Hrudník: dostatočne dlhý i široký, oválny, úmerný k stavbe tela, siahajúci po lakťový kĺb, rebrá zaoblené, predhrudie dobre vyvinuté, hrudná kosť  

  výrazná.
  Brucho a slabiny: mierne vtiahnuté.
 
  Chvost: stredne silný, vyššie nasadený, v pokoji nesený zvisle, v pohybe vodorovne, dobre osrstený, srsť nesmie tvoriť kefku. V krajinách, kde je 

  povolené kupírovanie, sa skracuje o polovicu dĺžky.
  
  Končatiny: 
  Predné končatiny.
  Celkový vzhľad: dobre vyvinuté, kolmo a rovnobežne stojace pri pohľade zo strany i spredu.
  Plece: suché a výrazne osvalené. Lopatka dlhá, šikmo položená, dobre priliehajúca k telu. Dobré zauhlenie medzi lopatkou a ramennou kosťou.
  Rameno: šikmo postavené, dobre vyvinuté a osvalené.
  Lakeť: voľný, ani tesne priliehajúci ani von vytočený.
  Predlaktie: dlhé, rovné a kolmo postavené. Dobre a sucho osvalené.
  Zápästie: pevné, napnuté.
  Záprstie: takmer kolmé, nikdy nie strmé.
  Labka: dobre klenutá, uzatvorená, zaokrúhlená. Dlhšie stredné prsty a tým i lyžicovito sformovaná labka nie je chybou. Pazúriky a vankúšiky   

  tmavšej farby. Vankúšiky pevné, hrubé.
  Zadné končatiny.
  Celkový vzhľad: dobre zauhlené, pri pohľade zozadu rovné a rovnobežne postavené.
  Stehná: dostatočne dlhé, široké, dobre osvalené.
  Koleno: pevné a napnuté. Uhol medzi stehnom a predkolením, predkolením a podpätím rovnako veľký a umožňujúci priestorný a plynulý chod.
  Predkolenie: primerane dlhé, dobre osvalené, šľachovité.
  Päta: pevná, suchá a napnutá.
  Podpätie: šľachovité, takmer kolmo k zemi stojace.
  Labka: dobre klenutá, uzatvorená, bez vlčích pazúrikov. Utváraná ako predná. 

 
  Pohyb: Pri všetkých typoch je plynulý a priestorný. Pri kluse zostáva chrbát pevný a držanie tela elegantné. Predné i zadné končatiny sa 

  pohybujú rovnobežne. Mimochod je nežiadúci. Typickým pohybom pri hľadaní je cval.
  
  Koža: stredne tlstá, pružná, bez záhybov, dobre pigmentovaná.
 
  Osrstenie: 
  Srsť je tvrdá, hustá a priliehajúca k telu. Skladá sa z podsady a tvrdých pesíkov asi 4 cm dlhých, rovných a pevne priliehajúcich k telu. Na 

  spodnej časti papule a pyskoch je srsť dlhšia a mäkšia a vytvára tzv. fúz. Osrstenie na obočí je hrubšie a výraznejšie a srsť smeruje šikmo hore. 

  Ostatné časti hlavy pokrýva kratšia hrubá srsť. Na uchu je srsť krátka a mäkšia. Chvost je dobre osrstený. Srsť má pokrývať celý povrch tela. 

  Spodné partie končatín a brucha môže pokrývať kratšia srsť. Musí však byť hustá a tvrdá.
 
  Farba: Základná farba je sivá od strieborno sivej po myšaciu sivú, ako aj všetky prechody týchto farieb. Hlava a uši sú trochu svetlejšie sfarbené.  

  Biele znaky na končatinách a predhrudí sú povolené.
  Okrem jednotného plášťového sfarbenia sa vyskytuje aj sivé sfarbenie s väčšími alebo menšími bielymi fľakmi alebo striekaním po tele tzv. beloš.  

  Základnou farbou však vždy zostáva farba sivá.
 
  Veľkosť:
  Výška v kohútiku: psy 62 – 68 cm,
  suky 57 – 64 cm,
  
  Hrubé chyby: 
  - vyššia alebo nižšia postava ako určuje štandard,
  - príliš svetlá farba,
  - ťažkopádna neušľachtilá postava, lymfatickosť,
  - mäkký alebo kaprí chrbát,
  - dlhšia hodvábna srsť,
  - krátke osrstenie, chýbajúci fúz,
  - nepravidelné postoje končatín,
  - málo pysku resp. príliš prevísajúce mäsité pysky,
  
  Vylučujúce chyby:
  - chyby v sfarbení a pigmentácii,
  - predhryz alebo podhryz,
  - entropium, ektropium,
  - monorchid, kryptorchid,
  
  Poznámky: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.
 
  Spracoval: Ing. Jozef Jursa Csc.
  V Bratislave 14.V.2003