Odchovy

  Vrh „A“ – narodený dňa 17.12.2003

                   Matka:   Yka od Kabaštu

                   Otec:     Pólo Hajasov dvor

 

majiteľ

výstavné ocenenie

skúšky

Acid                                      

V. Pantůček, ČR

 

SVS I.c.

Afra                      

M. Adams, DE

 

 

 

  Boli odchované dve štence, Acid je pes plášťového sivastého zafarbenia, štandardnej srsti. Afra má výraznejšie biele odznaky, čo môže byť 

  spôsobené tým, že obidvaja rodičia nesú vlohu pre farbu sivastý beloš. Acid bol ako šteňa predaný na Moravu, zatiaľ má absolvované skúšky vlôh

  v I. cene s počtom bodov 206, keď z disciplín vrodená chuť k práci, hľadanie, vystavovanie, postupovanie   a čuch má zámky 4.

  Fotogaléria vrh „A“

  Pedigree vrh „A“

  

 

CAC, CACIB

Pólo Hajasov dvor    SPKP 895

JSS- FSS-VSS I.c.

MFH III.c.

MDrK II.c.

CACIB, BOB, CAC

Deo Hrabníky

SPKP 812/99

výborný

LS-FS-JS I.c.

SO 3

CH Kazan Nestor

Člp 2509/90

 

Doris z Krokočínských lesů

Carda Nestor

Ika z Paloty

SPKP 681/95

výborná

Blesk hrabníky

 

Ada z Hájničiek

 

Víť. triedy

KETY Hajasov dvor

SPKP 798

výborná

CH Kazan Nestor

Člp 2509/90

 

Doris z Krokočínských lesů

Carda Nestor

Ajka Hajasov dvor

SPKP 634/89

Agres zo sobotišťa

 

Deva Čierna voda

 

Yka od Kabaštu

SPKP 963/04

výborná

JS-SVP I.c.

SO 2

CACIB, R.CACIB, 2x CAC

Brik Levárska kúria

SPKP WS/381/98

výborný

JS I.c., SO 4

CH Kazan Nestor

Člp 2509/90

 

Doris z Krokočínských lesů

 

Carda Nestor

Iris Kajka

Člp 2760/95

Gari ze Smržova

 

Gery Kajka

 

Esta Rissa SK

SPKP 824/98

JS,FS I.c., SO 3

Blesk z Borodov

 

Don Jeles

 

Ara z Hájničiek

Alla Rissa

 

Don Jeles

Borka z Nededu

  Vrh „B“ – narodený dňa 14.1.2005

                   Matka:   Brita z Rúženice

                   Otec:     Deo Hrabníky

 

majiteľ

výstavné ocenenie

skúšky

Ben                      

A. Siget

 

CAC, CACIB, BOB,

Klubový víťaz 2006 

JSS I.c.

Bor                       

Ing. M. Dobiáš

 

SVS I.c.

Bruno                   

Ing. M. Konečný

 

 

Baba Yaga             

 

 

 

Bella                    

Martina Vernerová, ČR

CAC, výborná

SVS I.c.,

JSS I.c.

Berry                  

M. Wils, NL

 

 

Bora                    

S. Bitarovský

CAC, Klubový víťaz 2006

JSS I.c.

  

  Bolo odchovaných 7 šteniat. V tomto vrhu boli po mnohých rokoch znova odchované aj šteňatá vo farbe sivastý beloš. Táto farba je takisto uznaná

  v štandarde FCI, aj keď mnohí ju nepoznajú, lebo naozaj ju počas niekoľkých rokov u tohto plemena nebolo vidieť. Toto párenie sa zatiaľ javí ako

  veľmi podarené. Matka odovzdala všetky svoje prednosti, ktorými sú najmä výborná horná línia, pekne modelovaná hlava a krk, korektný postoj

  a výborný pohyb. Otec preniesol najmä výbornú kvalitu srsti, ktorej zlepšenie bolo mojim hlavným cieľom.

  

  Fotogaléria vrh „B“

  

  Pedigree vrh „B“

 

CACIB, BOB, CAC

Deo Hrabníky

SPKP 812/99

výborný

LS-FS-JS I.c.

SO 3

3x CAC, Víťaz triedy

CH Kazan Nestor

Člp 2509/90

výborný

SV,JS,VP,VS,LS,SO2

Doris z Krokočínských lesů

 

Amor z Uničovska

Ajda od Kyhelce

Carda Nestor

 

Astor z Pocinovické samoty

Zita Nestor

CACIB, CAC

Ika z Paloty

SPKP 681/95

výborná

JS I.c.

Blesk hrabníky

 

Gero z Považia

Tajga z Považia

Ada z Hájničiek

 

Brek Malá Fatra

 

Aida z Úľan

 

CACIB, CAC, BOB

Brita z Rúženice

SPKP 963/04

výborná

JS-SVP I.c.

SO 2

3xCACIB,3xCAC, 3x BOB

R.CACIB, R.CAC, CAJC

ED Rissa SK

SPKP 824/98

JS,FS I.c., SO 3

Blesk z Borodov

 

Don Jeles

 

Ara z Hájničiek

Alla Rissa

 

Don Jeles

Borka z Nededu

CACIB, BOB, 2xCAC

Brita Zoani

SPKP 894/01

SV-VP II.c., JS I.c.

MJK III.c.

ICH Koro Hajasov dvor

 

Kazan Nestor

Ajka Hajasov dvor

Cora Rissa

 

Gin z Paloty

Alla Rissa

   

  Vrh „C“ – narodený dňa 28.11.2005

                   Matka:   Brita z Rúženice

                   Otec:     Deo Hrabníky

 

majiteľ

výstavné ocenenie

skúšky

Car                     

M. Opát

VN

 

Cid                     

D. Anderson, USA

 

 

Cara                   

M. Mračna

VN

 

Cema                 

Ing. M. Urban

CAJC, BOB, JWW

 

Cila                   

Mvdr. R. Kriek

VN

 

Cina                  

M. Kaiser + G. Jedrasiak, AUT

V2

 

Cira                  

J. Uriánková, ČR

V2, CAJC

 

Cita                     

P. Ivánek

VN

 

Cvika               

A. Kauer Röthlisberger, SUI

 

 

  

  Bolo odchovaných 9 šteniat. Aj v tomto vrhu sa znova objavili šteňatá vo farbe sivastý beloš.  Tento vrh bol tiež skvelý, ponechal som si Cemu.

  Fotogaléria vrh „C“

  Pedigree vrh „C“

 

CACIB, BOB, CAC

Deo Hrabníky

SPKP 812/99

výborný

LS-FS-JS I.c.

SO 3

3x CAC, Víťaz triedy

CH Kazan Nestor

Člp 2509/90

výborný

SV,JS,VP,VS,LS,SO2

Doris z Krokočínských lesů

 

Amor z Uničovska

Ajda od Kyhelce

Carda Nestor

 

Astor z Pocinovické samoty

Zita Nestor

CACIB, CAC

Ika z Paloty

SPKP 681/95

výborná

JS I.c.

Blesk hrabníky

 

Gero z Považia

Tajga z Považia

Ada z Hájničiek

 

Brek Malá Fatra

 

Aida z Úľan

 

CACIB, CAC, BOB

Brita z Rúženice

SPKP 963/04

výborná

JS-SVP I.c.

SO 2

3xCACIB,3xCAC, 3x BOB

R.CACIB, R.CAC, CAJC

ED Rissa SK

SPKP 824/98

JS,FS I.c., SO 3

Blesk z Borodov

 

Don Jeles

 

Ara z Hájničiek

Alla Rissa

 

Don Jeles

Borka z Nededu

CACIB, BOB, 2xCAC

Brita Zoani

SPKP 894/01

SV-VP II.c., JS I.c.

MJK III.c.

ICH Koro Hajasov dvor

 

Kazan Nestor

Ajka Hajasov dvor

Cora Rissa

 

Gin z Paloty

Alla Rissa