Klub chovateľov SHS

 

  KCHSHS bol založený na ustanovujúcej schôdzi dňa 22.9.1991 v Šoporni. Do tohto dátumu bol chov SHS riadený prostredníctvom Klubu  

  chovateľov hrubosrstých stavačov.  

   

  Aktuálne kontakty na výbor klubu:

     

Výbor:

predseda

Vladimír Šiška

Rozvodná 1, 831 01 Bratislava

0903 240 838

 

podpredseda

Ladislav Balogh

Budovateľská 6, 900 27 Bernolákovo

0908/956 613

lacobalogh@zoznam.sk

 

podpredseda

František Mešťánek

Nemocničná 656

924 01 Galanta

0905 632 138

 

výcvikár

Marián Hajas

Zálesie 188,

900 28 Ivánka pri Dunaji

0905 810 067

02/45946248

02/43335821

poradca chovu

Andrej Siget

Ul. Kpt. Nálepku 550/50

956 05 Radošina

0907 982 952

ekonóm

Stanislav Bitarovský

Dolné Chlebany, Bošianska99

95631 Krušovce

0902 291 019

tajomník

Ing. Michal Urban

Štefánikova 506

95631 Krušovce

0905 716 318

michal.urban@land.gov.sk

klubshs@hotmail.com

 

Dozorná rada:

predseda

Jozef Ruchovanský

Sadová ul. č.1625, 908 77 Borský Mikuláš

0907 236 013

člen

Pavel Ivánek

Zápotočná 7, 909 01 Skalica

034/6644193

0903 475 732

člen

Zoltán Nagy

925 84 Vlčany 137

0905 243 032

Kurátor klubu ustanovený Kynologickou radou SPZ

 

Ing. Jozef Jursa

Valašská 11

811 04 Bratislava

0903 708 530

www.kchshs.sk